Regulamin

Organizacja nauki

  1. Zajęcia na poziomie podstawowym i średniozaawansowanym są prowadzone przez Maćka Mazurka, Bogdana Skiedrzyńskiego i Michała Honisza. Kolejne stopnie zaawansowania to praca z Arturem Lesickim. Istnieje możliwość rozpoczęcia nauki od wyższego poziomu niż podstawowy, po kwalifikacji podczas przesłuchania przed komisją złożoną z wykładowców.

  2. Zajęcia odbywają się w wymiarze 60 minut raz w tygodniu. W semestrze, który ma pięć miesięcy student ma prawo do dwudziestu godzin lekcyjnych. W pakiecie student uzyskuje takżedostęp do wszystkich materiałów na platformie arturlesicki.online w pakieciePremium.

  3. Terminy zajęć ustalane są indywidualnie z prowadzącym.

  4. Z uwagi na to, że każdy z wykładowców jest czynnym, koncertującym muzykiem zastrzegamy sobie możliwość przekładania zajęć na inny termin (po uprzedniej konsultacji i zgodzie studenta). W wypadku kiedy zajęcia nie mogą się odbyć w dogodnym dla studenta terminie, opłata za lekcje zostaje zwrócona.

  5. Student ma prawo do zmiany terminu zajęć nie później niż 48 godzin przed planowaną datą lekcji ( nie dotyczy to przypadków losowych: choroby itp.). W wypadku zmiany terminu zajęć później niż 48 h, bądź nie pojawienia się na lekcji opłata za zajęcia jest pobierana normalnie.

  6. Szkoła zastrzega sobie prawo do rozwiązania umowy w wypadku permanentnej, powtarzającej się i nieusprawiedliwionej nieobecności studenta na zajęciach.

Opłaty

Opłaty są miesięczne, płatne do 12 dnia każdego miesiąca, przelewem na wyznaczone konto: Agnieszka Oryńska-Lesicka Art  nr.: 45 1090 2590 0000 0001 4314 9071  na podstawie otrzymanej faktury. Obowiązuje 1 miesięczny cykl wypowiedzenia tzn.: w wypadku wypowiedzenia  nauki do dnia 12 danego miesiąca student płaci za naukę w danym miesiącu, jeżeli nastąpi to po 12 dniu miesiąca zobowiązany jest do opłaty za kolejny miesiąc.

Wysokość opłaty niezależnie od wybranej specjalizacji:

Wpisowe (bezzwrotne) – 100zł (opłata jednorazowa, przy pierwszej umowie)

Lekcje indywidualne – 479 zł miesięcznie

Lekcje w grupach dwuosobowych – 349 zł miesięcznie (Zajęcia grupowe są  możliwe jedynie w wypadku deklaracji chęci uczestnictwa oraz dopasowania możliwości terminowych członków grupy oraz zbliżonego poziomu gry obu studentów)

Kształcenie słuchu (zajęcia fakultatywne-grupy 3-6 osób) – informacja na bieżaco – w momencie formowania grup.

Konsultacje indywidualne z Arturem Lesickim (jednorazowe spotkanie bez uczestnictwa w regularnej nauce szkolnej) – 150zł

Brak opłat za naukę w wyżej wymienionym terminie może spowodować rozwiązanie umowy ze skutkiem natychmiastowym.

Do dyspozycji studentów podczas zajęć są wysokiej klasy wzmacniacze instrumentalne, materiały nutowe, istnieje także możliwość wypożyczenia instrumentu (na czas trwania zajęć lekcyjnych). Uwaga! Na terenie szkoły obowiązuje absolutny zakaz picia alkoholu, palenia tytoniu i stosowania wszelkich używek!