Kontakt / Rekrutacja

Artur Lesicki
+48 601 552 333
arturlesicki@gmail.com

Ul. Ostrowskiego 30a
53-238 Wrocław
Budynek nr 30

DO POBRANIA:

Regulamin Szkoły Gitary

Umowa